Sociální marketing

Co je sociální marketing a sociální reklama?

„Pokud reklama umí přimět lidi k nákupu, měla by také umět dokázat změnit jejich chování“

Reklama nemusí vždy sloužit jen k zvýšení prodeje či podpoře image určité značky. Občas může i pomoci ke komunikaci či řešení ožehavých společenských problémů jako jsou například recyklace odpadů, sociální vyloučenost, mediální gramotnost, konzumerismus, alkoholismus, uprchlická krize nebo třeba tzv.: digitální demence. Sociální marketing tedy propaguje myšlenky (ideje, názory, postoje), ale neměl by být účelovou propagandou sloužící jakékoliv mocenské ideologii. Není tedy politickým marketingem. 

Účelný sociální marketing nebo také společensky zodpovědný marketing by měl umět chytře zodpovědně upozornit na důležitá společenská témata a zkusit navrhnout jejich možné řešení, nikoliv však výlučná. Nemě lo by jít o moralizování, ale o nabídnutí řešení. Protože se jedná víceméně o neziskový marketing či reklamu, kde není a priori cílem maximalizace zisku, ale svým způsobem dobročinnost, jedná se o kampaně s přiměřeným či minimálním rozpočtem.


Co děláme:

Pomůžeme Vám s přípravou adekvátní a cílené kampaně, která by měla dokázat oslovit, ale měla by být i ekologicky, co nejvíc šetrná. Proto vám rádi poradíme a pomůžeme i s tím, kde už máme své zkušenosti. K tomuto můžeme použít klasickou metodu marketingu jako jsou plakáty, letáky či billboardy, zrovna tak internetový marketing v podobě webových stránek, profilu na soc. sítích nebo reklamních bannerů či pasní blogu a tematických článků. Pomůžeme Vám s přípravou zvukové či video reklamy. Není problém použít i některou z nekonvečních guerilla marketingových kampaní, která by měla být účinná a zároveň nenákladná, nikoliv však vlezlá či dokonce otravná. Případně pro vás vytvoříme ideální marketingový mix na míru se stavený z mnoha mediálních oblastí.


S kým spolupracujeme:

Jsme zaměřeni, jak na soukromé firmy, společenské instituce, tak na neziskné organizace, případně na jednotlivce, kteří chtějí nějak podpořit neziskovou oblast a komunikovat současné sociální problémy. Vycházíme s etické premisy, že marketingová kampaň by neměla být manipulativní, ale především osvětová a dávat možnost každému svobodně se rozhodnut, jak se k problému postaví. Recipient by měl mít na výběr. Naše sociální reklama by měla daný problém umět adekvátně tematizovat, pomocí relevantních informací konzultovaných odborníky, případně navrhovat a doporučovat možná řešení ke zlepšení stavu, nikoliv dávat autoritativní příkazy či nařízení.


Co neděláme:

Nechceme svou činností očišťovat firmy, které mají špatnou pověst a sociální reklamou si chtějí jen vylepšit svou pošramocenou reputaci nebo zakrýt svoje nekalé aktivity. Neděláme ani politický či náboženský marketing. Nejsme součástí žádné finanční skupiny, politické strany ani nepobíráme granty, děláme to z přesvědčení, ale samozřejmě taky pro peníze, které jsou zatím k životu nezbytné, i když je nebereme jako svůj hlavní cíl, ale jen jako prostředek k životu v liberální a demokratické společnosti. Případně se rádi dohodneme i na nějaké bártrové výměně či jiné alternativní formě spolupráce.


Reference:

A2, Manipulátoři, Zelení HK, Greanpeace, Odpaďáček, Podané ruce…


Citáty, knihy, odkazy o sociálním marketingu

„Sociální marketing usiluje o společenskou změnu.“

To, co chce někdo někomu sdělit, by mělo být pravdivé, dobré a užitečné.

https://www.mediaguru.cz/clanky/2012/09/k-cemu-slouzi-socialni-marketing/