Sociální marketing

Sociální marketing a sociální reklama

„Pokud reklama umí přimět lidi k nákupu, měla by také umět dokázat změnit jejich chování“

Reklama nemusí vždy sloužit jen k zvýšení prodeje či podpoře image určité značky. Občas může i pomoci ke komunikaci či řešení ožehavých společenských problémů jako jsou například recyklace odpadů, sociální vyloučenost, mediální gramotnost, závislosti, uprchlická krize, bytová krize nebo třeba tzv.: „digitální demence“. Sociální marketing tedy propaguje zásadní společenské myšlenky, ale neměl by být jen účelovou propagandou. 

Účelný sociální marketing nebo také společensky zodpovědný marketing by měl umět chytře a zodpovědně upozornit na důležitá společenská témata a zkusit navrhnout jejich možné řešení, nikoliv však výlučná. Nemělo by jít o pouhé moralizování, ale o nabídnutí řešení. Protože se jedná víceméně o sociální reklamu, kde není a priori cílem maximalizace zisku za každou cenu, jedná se o kampaně s přiměřeným rozpočtem.


Co dělám

Pomůžu Vám s přípravou adekvátní a cílené kampaně, která by měla dokázat oslovit, ale měla by být i ekologicky šetrná. Proto vám rád poradím a pomůžu i s tím, kde už mám dlouholeté zkušenosti. K tomuto se dá použít klasická metoda marketingu jako jsou plakáty, letáky či billboardy, zrovna tak internetový marketing v podobě webových stránek, profilu na soc. sítích nebo reklamních bannerů či pasní blogu a tematických článků. Pomůžu Vám s přípravou zvukové či video reklamy. Není problém použít i některou z nekonvenčních guerilla marketingových kampaní, která by měla být účinná a zároveň nenákladná, nikoliv však vlezlá či dokonce otravná. Případně pro vás vytvořím ideální marketingový mix na míru sestavený z mnoha mediálních oblastí.


Pro koho pracuji:

Pracuji pro soukromé firmy, společenské instituce, tak na neziskové organizace, případně na jednotlivce, kteří chtějí nějak podpořit neziskovou oblast a veřejně komunikovat současné sociální problémy. Vycházím s etické premisy, že marketingová kampaň by neměla být manipulativní, ale osvětová. Dává tak každému možnost svobodně se rozhodnut, jak se k problému postaví. Recipient by měl mít na výběr. Sociální reklama by měla daný problém umět adekvátně tematizovat, pomocí relevantních informací konzultovaných odborníky, případně navrhovat a doporučovat možná řešení ke zlepšení stavu, nikoliv dávat autoritativní příkazy či nařízení.


Reference

A2, Manipulátoři, Zelení HK, Greenpeace, Odpaďáček, Podané ruce…


Citáty, knihy, odkazy o sociálním marketingu

„Sociální marketing usiluje o společenskou změnu.“

To, co chce někdo někomu sdělit, by mělo být pravdivé, dobré a užitečné.

https://www.mediaguru.cz/clanky/2012/09/k-cemu-slouzi-socialni-marketing/